Om Hedin Bil InternalCars

Hedin Bil anläggningar:

* testa bilar

* skapa VDN

* lägg ut bilar för trading på Hedin Auctions

* skapa MB Certified och VDN

* skapa BMW Premium Selection och VDN

* skapa Hedin Certified

 

Tjänsterna baseras på InternalCars test-system från InternalCars Europe Bilhandlarbudet AB - ni når oss på support@internalcars.com